NovostiNagradni likovni i literarni konkurs za decu
„Dobri prema sebi, dobri prema drugima – psihosocijalne veštine“

19.11.2019

Institut za javno zdravlje Vojvodine raspisao je nagradni likovni i literarni konkurs pod nazivom „Dobri prema sebi, dobri prema drugima – psihosocijalne veštine“

Fotografija: Markus Spiske-a sa sajta UnsplashKonkurs je namenjen deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta sa prebivalištem u Novom Sadu, s tim da će radovi biti ocenjivani u sledećim kategorijama:

  1. Deca predškolskog uzrasta - samo likovni radovi,
  2. Deca nižeg osnovnoškolskog uzrasta (od 1. do 4. razreda) – likovni i literarni radovi,
  3. Deca višeg osnovnoškolskog uzrasta (od 5. do 8. razreda) – likovni i literarni radovi.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2019. godine.

Izložba izabranih radova i dodela nagrada održaće se 9. decembra u 11 časova u Kulturnoj stanici Eđšeg (Antona Čehova 4, Novi Sad).

 Konkurs je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.

 

O temi konkursa

„Dobri prema sebi, dobri prema drugima – psihosocijalne veštine“

 

Podteme:

  1. Potraga za blagom u meni - šta umem, šta volim kod sebe, šta mogu sam/sama? (pozitivna slika o sebi),
  2. Trenuci zlata vredni – moji ponosni trenuci (pozitivna slika o sebi),
  3. Bez neuspeha, nema uspeha (pozitivna slika o sebi),
  4. Prošetaj milju u tuđim cipelama - razumem i osećam kako se drugi osećaju (empatija),
  5. Kako i šta kažem kada (komunikacija):
...me neko povredi
...kada nekog hvalim
...kada želim da odbijem nečiji predlog
...kada mi je prijatelj/-ica  tužan/-na
...kada...
  1. Na krilima moga tima - šta možemo kada se udružimo, a ne možemo kada smo sami? (kooperacija),
  2. Mesto za svakog u grupi: neko ide brzo, neko polako, važno da smo zajedno (solidarnost).

 

Termin psihosocijalne veštine je širok i obuhvata različite veštine koje nam pomažu da se dobro nosimo sa životnim izazovima, da funkcionišemo u grupi, donosimo odluke koje su dobre po nas i povezane su boljim subjektivnim blagostanjem.

U psihosocijalne veštine spadaju: samopoštovanje, samopouzdanje, samoefikasnost, empatija, veštine komunikacije, prihvatanja neuspeha, nošenja sa stresom, kritičko mišljenje, kooperacija (saradnja) i druge.

Ove veštine se koriste u promociji zdravlja jer pomažu pojedincima da donose zdrave izbore i ponašaju se tako da štite svoje zdravlje.

Psihosocijalne veštine mogu da se razvijaju od najranijeg uzrasta, te je i ideja ovog konkursa da bude edukativan, odnosno da kroz pripremne aktivnosti sa edukatorima, likovno i literarno izražavanje, deca nauče da prepoznaju sopstvene vrednosti i dobre osobine, da nauče šta se podrazumeva pod uspešnom komunikacijom, ili koje su sve vrednosti zajedništva, saradnje i solidarnosti.

 

Temu konkursa je moguće obraditi iz različitih uglova, birajući jednu ili više od navedenih podtema. Prve tri podteme oslanjaju se na izgradnju pozitivne slike o sebi kroz prepoznavanje sopstvenih vrednosti, dobrih osobina, trenutaka kojima se ponosimo, prevazilaženja neuspeha. Važno je naglasiti da naša dela kojima se ponosimo, ne moraju biti neki veliki uspesi, već male pobede iz svakodnevnog života, poput momentata kada smo uspeli da obradujemo nekog, učinimo neko dobro delo, nacrtamo lep crtež, i slično. Takođe, važno je naglasiti da je neuspeh neizbežan deo ostvarivanja ciljeva, te da su to momenti koji su neprijatni, ali koji nam pomažu da sagledamo šta smo mogli drugačije da uradimo u datoj situaciji. Dobro je naglasiti da su svi poznati glumci prolazili kroz odbijanja na audicijama, sportisti kroz poraze, đaci dobijali lošije ocene, ali da je ono što ih je učinilo uspešnima, upravo to što su istrajali i pored poraza i pored neprijatnih osećanja.

Podteme od broja 4 do broja 6 tiču se odnosa prema drugima, od empatije, koja podrazumeva našu sposobnost da osećamo i razumemo ono što drugi osećaju, preko skladne komunikacije, koja podrazumeva zauzimanje za sebe uz poštovanje drugih, do negovanja kooperacije i poštovanja različitosti i solidarnosti.

 

Neke od tema su više prilagođene nižim, a neke višim uzrastima, te ostavljamo na edukatorima da podteme izaberu u skladu sa preferencijama i uzrastom dece.

 

Dečiji radovi, pristigli na konkurs, biće inspiracija za bojanku koju će Institut za javno zdravlje Vojvodine izraditi na temu psihosocijalnih veština.

 

Likovni i literarni radovi se predaju lično, od 7 do 14 časova na pisarnici Instituta za javno zdravlje Vojvodine ili šalju poštom na sledeću adresu:

Centar za promociju zdravlja

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Futoška 121, Novi Sad

Postoji i mogućnost slanja literarnih radova elektronski na:

promocijazdravlja@izjzv.org.rs

 

Više informacija na: 021/4897-941 ili  promocijazdravlja@izjzv.org.rs

 

 «

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju