NovostiINFORMACIJA O IZMENI DUŽINE TRAJANJA KUĆNE IZOLACIJE ZA OBOLELE OD COVID-19 I KARANTINA ZA OSOBE KOJE SU BILE U BLISKOM KONTAKTU

19.01.2022

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Republici Sbiji, a u vezi sa pojavom i kretanjem delta i omikron varijante SARS-CoV-2 , od 17.01.2022. stupila je na snagu nova Uredba kojom se propisuju  sledeće mere:

  • Oboleli od COVID-19 kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a koji nemaju simptome ili znake bolesti ili imaju blagu bolest koja ne zahteva bolničko lečenje upućuju se, u kućnu izolaciju u trajanju od 7 dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara u COVID ambulanti u
    Domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, a izolacija se
    prekida bez  testiranja. Osoba koja ima povišenu telesnu temperaturu i / ili izražene druge simptome COVID-19, treba da se posavetuje sa svojim izabranim lekarom o nastavku kućnog lečenja  i  nakon 7 dana od početka bolesti.
  • Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite kod kojih je laboratorijski utvrđenoprisustvo virusa SARS-CoV-2 setestiraju PCR testom ( na uput, o trošku države) nakon kućne izolacije u trajanju od 7 dana i vraćaju se na posao ukoliko je PCR rezultat negativan. U slučaju pozitivnog rezultata PCR testa, ostaju u izolaciji do 10 dana kada se izolacija prekida bez testiranja.
  • Za simptomatske ili asimptomatske slučajeve COVID-19 infekcije kod osoba koje imaju  oslabljen imunitet ( na osnovu medicinske dokumentacije), izolacija traje 14 dana, počev od datuma pojave prvih simptoma, odnosno od datuma  pozitivnog  testa na SARS-CoV-2,  koji se računa kao nulti dan  ukoliko  pacijent nema povišenu telesnu temperaturu i bez upotrebe antipiretika najmanje 24 časa i ima  poboljšanje respiratornih i drugih simptoma.Izolacija se prekida četrnaestog dana bez prethodnog testiranja. Osoba koja ima povišenu telesnu temperaturu i / ili izražene druge simptome COVID-19, treba da se posavetuje sa svojim izabranim lekarom o nastavku kućnog lečenja  i  nakon 14 dana od početka bolesti.


INFORMACIJA O IZMENI DUŽINE TRAJANJA KUĆNE IZOLACIJE ZA OBOLELE OD  COVID-19 I KARANTINA ZA OSOBE KOJE SU BILE U BLISKOM KONTAKTU

 

Mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte obolelih od COVID-19 sprovodi se u trajanju od 5 kalendarskih dana od momenta poslednjeg kontakta sa obolelim licem. Nakon isteka 5 dana, ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma i znakova bolesti COVID-19, karantin se prekida bez testiranja. Od mere karantina nakon bliskog kontakta sa COVID-19 slučajem su izuzete sve osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

  • Dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze  vakcine.
  • Dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja. Ukoliko je test za detekciju antigena SARS-CoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem covid.rs uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante  ili izveštaj o hospitalizaciji (otpusna lista) u kojima se potvrđuje dijagnoza bolest.
  • Pozitivan rezultat  serološkog testiranja na SARS-CoV-2  S-Protein  (RBD) Immunoglobilin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja.

 

Osobe koje su izuzete od mere karantina iz gore navedenih razloga su u obavezi
da se do isteka 10-og dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem
strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske
tipa N95 uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj
prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od
najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje
okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru).

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju