Novosti22. MART, SVETSKI DAN VODE: „OCENIMO ZNAČAJ VODE“

18.03.2021

Svetski dan vode obeležava se od strane Ujedinjenih nacija svake godine 22. marta, počev od 1993. godine, da bi se podstaklo rešavanje problema nestašice vode, podstakao dijalog o tome kako da se najbolje očuvaju postojeći izvori i kako da se njima najbolje upravlja.

Svetski dan vode proslavlja vodu kao osnovni resurs života i podiže svest o tome da 2,2 milijarde ljudi u svetu i dalje nema dostupnu zdravstveno bezbednu vodu za piće. Radi se o preduzimanju aktivnosti za rešavanje globalne krize obezbeđivanja dovoljne količine zdravstveno bezbedne vode za piće dostupne svima. Osnovni fokus Svetskog dana vode je podrška postizanju 6. Globalnog cilja održivog razvoja (SDG’s): „Voda i sanitacija za sve do 2030. godine“.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana voda je „Ocenimo značaj vode“, a 2022. godine će biti „podzemna voda“.

 

O KAMPANJI

 

Na sam dan Svetskog dana vode, 22. marta, svake godine, UN objavljuje „Izveštaj o svetskom razvoju i vodi“, koji se fokusira na istu temu kao i kampanja, i preporučuje donosiocima odluka smernice za politike.

Pod temom vrednovanja vode, kampanja 2021. godine generiše globalni, javni, razgovor na društvenim mrežama o tome na koji način ljudi ocenjuju značaj vode u svakodnevnom životu, bez obzira na njenu namenu.

Cilj je stvoriti sveobuhvatnije razumevanje različitih potreba za vodom i stavova o značaju vode za čoveka, sagledavajući ulogu vode ne samo kao izvorom vode za piće, već i neophodnim elementom za održavanje lične i opšte higijene, pripremu hrane, rekreaciju i sport, ishranu stoke, uzgoj biljaka i održavanje poželjnih uslova životne sredine. 

Centralni narativ kampanje osmišljen je da podstakne ljude da dele svoje priče, misli i iskustva o značajnosti vode i obeleže ga na društvenim mrežama oznakom #Water2Me.

Voda različitim ljudima znači različite stvari, tako da ovaj dijalog govori o tome šta voda znači za vas.

Na koji način je voda važna za vaš dom i porodični život, kulturne prakse, dobrobit i lokalno okruženje?

U domaćinstvima, školama i na radnim mestima, voda može značiti zdravlje, higijenu, dostojanstvo i produktivnost.

Na kulturnim, verskim i duhovnim mestima voda može značiti vezu sa stvaranjem, zajednicom i sobom.

U prirodnim prostorima voda može značiti mir, sklad i očuvanje.

Povećanje broja stanovništva, sve veći zahtevi poljoprivrede i industrije, povećana proizvodnja i potrošnja energije i sveprisutne klimatske promene, ukazuju na neophodnost očuvanja svih oblika vode na Zemlji.

 

Ispričajte nam svoje priče, misli i osećanja o vodi. Proslavljajući sve različite načine upotrebe vode u našem životu, možemo pravilno oceniti značajnost vode i efikasno je čuvati za sve.

 

Odgovorite (klikom na link) kratkim naracijama na sva ili neko od 9 pitanja iz lične perspektive i pridružite nam se na facebook-u:

 

O TEMI

 

Tema Svetskog dana vode 2021. godine je „značaj vode.

Ekonomski razvoj i globalno rastuće stanovništvo znače da su poljoprivreda i industrija sve „žedniji“, a raste i proizvodnja energije koja troši puno vode, da bi zadovoljila potražnju. Klimatske promene čine vodu nestalnijom i doprinose zagađenju.

Kako, vremenom, društva uravnotežuju zahteve za vodnim resursima, interesi mnogih ljudi se ne uzimaju u obzir.

Način na koji vrednujemo vodu određuje način upravljanja i deljenja ovog resursa. Vrednost vode je mnogo veća od cene, jer ona ima ogromnu i složenu vrednost za naša domaćinstva, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, ekonomiju i očuvanost našeg prirodnog okruženja.

            Ako previdimo bilo koju od ovih vrednosti, rizikujemo da loše upravljamo ovim konačnim, nezamenljivim, resursom.

            Cilj 6. Održivih ciljeva razvoja UN (SDG’s) treba da obezbedi zdravstveno bezbednu vodu i sanitaciju.

Bez sveobuhvatnog razumevanja istinske, višedimenzionalne, vrednosti vode, nećemo moći da zaštitimo ovaj kritični resurs u korist svih.

 

Značaj vode: pet različitih perspektiva

 

  1. Značaj izvora vode - prirodni vodni resursi i ekosistemi

 

Svu vodu generišu ekosistemi. I sva voda koju prikupimo za ljudsku upotrebu na kraju se vraća u životnu sredinu, zajedno sa svim zagađujućim materijama koje smo dodali.

Prirodno kruženje vode je najvažnija „usluga“ ekosistema. Mora se posvetiti veća pažnja zaštiti životne sredine, kako bi se osiguralo kvalitetno snabdevanje vodom i smanjili rizici od nepogoda, poput poplava i suša.  

 

  1. Značaj vodne infrastrukture - skladištenje, obrada i snabdevanje

 

Vodna infrastruktura skladišti i doprema tamo gde je potrebna i pomaže u čišćenju i vraćanju u prirodu nakon ljudske upotrebe. Tamo gde je ova infrastruktura neadekvatna, socijalno-ekonomski razvoj je podriven, a ekosistemi ugroženi.

Tipične procene vodne infrastrukture imaju tendenciju da potcenjuju ili ne uključuju troškove, posebno socijalne i ekološke prirode. Teško je povratiti sve troškove iz tarifa (poznato kao potpuni povrat troškova). U mnogim zemljama se pokriva samo deo ili svi operativni troškovi, a kapitalne investicije pokrivaju javni fondovi.

 

  1. Značaj obezbeđivanja zdravstveno bezbedne vode – vode za piće, za održavanje lične i opšte higijene, za pripremu hranu (WASH)

 

Uloga vode u domaćinstvima, školama, radnim mestima i zdravstvenim ustanovama je presudna. Štaviše, WASH indikatori (indikatori snabdevenosti vodom za piće, sanitacijom i uslovima održavanja higijene) podižu značaj obezbeđivanja dovoljne količine zdravstveno bezbedne vode za piće dostupne svima, posebno u kontekstu pandemije oboljenja COVID-19.

WASH indikatori se često subvencionišu, čak i u zemljama sa visokim prihodima. Međutim, neciljane subvencije koriste stanovništvu koje već ima priključke za vodu, umesto da poboljšaju situaciju za siromašne ljude i zajednice.

 

  1. Značaj vode za proizvodnju i društveno-ekonomske aktivnosti - hrana i poljoprivreda, energija i industrija, poslovanje i zapošljavanje

 

Poljoprivreda ispostavlja najveću potražnju za svetskim slatkovodnim resursima i najviše doprinosi degradaciji životne sredine.

Uprkos tome što predstavlja osnovu za bezbednost hrane, voda u proizvodnji hrane uglavnom dobija nisku vrednost kada se procenjuje isključivo kroz ekonomske parametre u smislu odnosa proizvedene vrednosti i utrošene vode. Postoje i mnoge šire vrednosti – unapređenje ishrane, sticanje prihoda, prilagođavanje klimatskim promenama i smanjenje migracija – koje često nisu sadržane u proceni cene vode.

Za energetski, proizvodni i poslovni sektor (Energy, Industry and Business - EIB), rizici povezani sa vodom kakvi su, na primer, nedostatak vode, poplave i klimatske promene - mogu povećati troškove i poremetiti lance snabdevanja. Greške u korporativnom upravljanju vodom mogu oštetiti ekosisteme i time ugroziti reputaciju, što posledično utiče na rezultate prodaje.

Tradicionalno, ovaj sektor procenjuje vodu kroz utrošene količine, uvećane za troškove tretmana otpadnih voda. Sve više organizacija usvaja, u pristupu planiranju, integrisani sistem upravljanja vodom kao resursom (Integrated Water Resource Management - IWRM) jer se time unapređuje njegova održivost.

 

  1. Značaj socijalno-kulturnih aspekata vode - rekreativne, kulturne i duhovne osobine

 

Voda nas može povezati sa pojmovima stvaranja, religije i zajednice, dok nam voda u prirodnim prostorima može pomoći da se osećamo smireno. Voda je sastavni deo svake kulture, ali vrednosti koje pripisujemo ovim ulogama teško je kvantifikovati ili artikulisati.

Ekonomija često smatra da je voda resurs za praktičnu upotrebu od strane ljudi i malo ili nimalo ne obraća pažnju na njenu socijalno-kulturnu ili ekološku vrednost.

Postoji potreba za potpunim razumevanjem kulturnih vrednosti koju voda ima, uključivanjem raznovrsnije grupe aktera u upravljanje vodnim resursima.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju