Novosti26. juni 2022. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

24.06.2022

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta. Obeležavanje ovog datuma, koji je 1987. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima za cilj mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga i njihovo podsticanje za aktivan odnos u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.

Slogan kampanje za 2022 godinu „Briga u vreme kriznih situacija“ naglašava značaj adekvatnog odgovora na izazove povezane sa upotrebom droga tokom zdravstvenih i humanitarnih kriznih situacija. U okviru kampanje apeluje se na sve segmente društva, na vladine i nevladine organizacija i sve zainteresovane strane da preduzmu hitne akcije za zaštitu ljudi, uključujući unapređenje prevencije i lečenja zavisnosti od droga, ali i aktivnosti na smanjenju ilegalne trgovine droga.

Prema izveštaju Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) objavljenom 2021. godine, broj korisnika kanabisa u svetu porastao za 18% u prethodnoj deceniji, a u 2019. godini približno 200 miliona ljudi je koristilo ovu drogu, što predstavlja 4% ukupne svetske populacije. Procenjen broj korisnika kokaina u svetu je u 2019. godini bio 20 miliona, 62 miliona ljudi koristilo opioide u nemedicinske svrhe, dok je amfetamine u istoj godini koristilo 27 miliona ljudi. U izveštaju se navodi i da je u prethodnoj deceniji značajno smanjen procenat adolescenata koji misle da je kanabis supstanca koja je štetna po zdravlje.

 

Prema rezultatima Evropskog školsko istraživanje o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima, u Srbiji je 2019. bilo koju drogu tokom života probalo 8,6% učenika starosti 16 godina. Kanabis je najčešće korišćena droga među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji. Ovu drogu je tokom života probalo 7,3% učenika prvih razreda srednjih škola, 5,6% učenika u prethodnih 12 meseci i 3,2% u prethodnih 30 dana, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicamaInstitut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležava 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, različitim aktivnostima koje uključuju organizaciju skupova za stručnu i opštu javnost, organizovanje tribina i predavanja, pripremu i/ili distribucija informativnog materijala i drugo, a sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

Detajnije o kampanji

26. jun 2022. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama - „Rešavanje izazova sa drogama u zdravstvenim i humanitarnim krizama“

Rezolucijom 42/112, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1987. godine proglasila 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Obeležavanje ovog dana je izraz odlučnosti da se ojača delovanje i saradnja u aktivnostima usmerenim na suzbijanje zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga po društvo i za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga. Podršku u obeležavanju ove kampanje pružaju brojni pojedinci, organizacije i institucije širom sveta.

Šta radi UNODC?
UNODC svake godine izdaje Svetski izveštaj o drogama, pun ključnih statističkih podataka i činjeničnih podataka dobijenih iz zvaničnih izvora, naučno zasnovanog pristupa i istraživanja.
UNODC nastavlja da pruža činjenice i praktična rešenja za rešavanje aktuelnog svetskog problema droga i ostaje posvećen postizanju zdravlja za sve.
Sektori zdravstva i pravosuđa su pod pritiskom, a pristup uslugama i podršci je otežan kada to najmanje možemo da priuštimo.
U 2022. godini svet nastavlja da bude svedok široko rasprostranjenih humanitarnih kriza u Avganistanu, Ukrajini i drugim delovima sveta, dok je pandemija COVID-19 i dalje velika globalna zdravstvena kriza. Kriza sintetičkih droga takođe zahteva okretna i prilagodljiva rešenja. I dalje se javlja rastući osećaj globalne zajednice i solidarnosti, kao i potreba da se brinemo o svima u vremenima krize.
Kampanjom „#CareInCrises“ pomozite nam da Svetski dan borbe protiv droga postane prekretnica u globalnim naporima da se uhvati u koštac sa izazovima droga.
Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama doprinosi unapređenju javnog zdravlja i daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.
Više o kampanji na: https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html


Dostupna zdravstveno vaspitna sredstva:

http://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/

Link za film "Supstancu na distancu" namenjenog učenicima: https://www.youtube.com/watch?v=Tdhd2eit1ys

Link za interaktivnu web-stranicu "Ni 1, ni 2 a nikako 5", namenjenu prev. visokoriz. upotrebe alkohola među mladima: http://izjzv.org.rs/app/ni1ni2anikako5/

Link za brošuru za roditelje "Bolesti zavisnosti - ne želim da se desi u mojoj porodici i aktivno radim na tome": http://www.izjzv.org.rs/izjzv/uploads/cf0eeb3-159c-239d-1a77-d75a173bd544/IZJZV_Brosura_WEB.pdf

Link za priručnik za nastavnike "Vaspitanje za dravlje - 3. deo": http://www.izjzv.org.rs/izjzv/uploads/cf0eeb3-159c-239d-1a77-d75a173bd544/Prirucnici-Vaspitanje_za_zdravlje.docx


Izvori podataka:

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking|26 June. Dostupno na: https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day

World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8). Dostupno na: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut (2020). Dostupno na: Evropsko školsko istraživanje o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima u Srbiji 2019. godine

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju