Novosti14. NOVEMBAR, SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA 2023. GODINE

10.11.2023

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u periodu 2021-2023. godine je: „Dostupnost lečenja dijabetesa“.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja najveću svetsku kampanju posvećenu podizanju svesti o dijabetesu. Pokrenuta je 1991. godine od strane Međunarodne federacije za dijabetes (IDF) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kao odgovor na rastuću zdravstvenu pretnju koju predstavlja dijabetes.


TEMA I KLJUČNE PORUKE U PERIODU 2021-2023. GODINA

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u periodu 2021-2023. godina je „Dostupnost terapije za dijabetes“. Nakon 100 godina od otkrića insulina, milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta i dalje nemaju pristup odgovarajućoj terapiji. Osobe sa dijabetesom zahtevaju stalno lečenje, negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije.

Pored toga, živimo u izuzetno teškim vremenima, u kojima se osobe sa dijabetesom suočavaju sa dodatnom  zdravstvenom pretnjom - težim komplikacijama infekcije COVID-19. Stoga je od velike važnosti da lekovi za dijabetes, tehnologije, podrška i nega budu dostupni svima kojima je to potrebno. Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da vlade, kreatori politike i zagovornici reaguju, kako bi se povećala ulaganja u lečenje i prevenciju dijabetesa.

DIJABETES ŠIROM SVETA:

  • 537 miliona odraslih (20-79 godina) živi sa dijabetesom, što je 1 od 10 osoba. Predviđa se da će ovaj broj porasti na 643 miliona do 2030. i 784 miliona do 2045. godine.
  • Preko 4 od 5 (81%) odraslih osoba sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
  • Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini - 1 na svakih 5 sekundi.
  • Dijabetes je prouzrokovao najmanje 966 milijardi dolara zdravstvenih troškova – povećanje od 316% u poslednjih 15 godina.
  • 541 milion odraslih ima smanjenu toleranciju na glukozu, što ih stavlja u visok rizik od dijabetesa tipa 2 (2).

 

DIJABETES U SRBIJI

Prema Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije iz 2019. godine, u 2018. godini dijabetes je imalo 7,8% stanovnika Srbije starosti 15 i više godina (7,5% muškaraca i 8,0% žena), što je za 2,5% više nego 2006. godine. U starosnoj grupi 65 i više godina, dijabetes je imalo 18,6% stanovnika Srbije i to značajno više u gradskim (20,1%) nego seoskim naseljima (16,7%) (2).

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 770.000 osoba ili 12,0% odraslog stanovništva. Pritom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, od ukupnog broja obolelih sa tipom 2 dijabetesa, 43% (330.000) osoba nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa (3).

Prema podacima iz populacionog registra za dijabetes Srbije, u 2019. godini, Srbija je na osnovu standardizovane stope mortaliteta od 14,8 na 100.000 stanovnika, pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti. Pritom, treba imati u vidu da je broj umrlih daleko veći, zbog grešaka prilikom šifriranja uzroka smrti i evidentiranja dijabetesa kao prethodnog umesto osnovnog uzroka smrti, naročito kod umrlih od infarkta, šloga i hronične bubrežne insuficijencije (4).

 

DOSTUPNOST TERAPIJE ZA DIJABETES

Desetine hiljada ljudi sa tipom 1 dijabetesa kojima je potreban insulin da bi preživeli i više od 30 miliona ljudi sa tipom 2 dijabetesa kojima je takođe potreban insulin, nemaju pouzdan i pristupačan način snabdevanja ovim lekom.

U Africi, 86% ljudi sa tipom 2 dijabetesa nije u mogućnosti da dobije insulin.

3% domaćinstava u zemljama sa niskim prihodima nije u stanju da priušti sebi insulin, zajedno sa 2,8% domaćinstava u zemljama sa visokim dohotkom.

Više od četvrtine domaćinstava (26,9%) u zemljama sa niskim prihodima i 0,7% domaćinstava u zemljama sa visokim prihodima ne mogu sebi priuštiti lek Metformin.

Ako ne sada, kada?

Predlozi za promociju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa:

 

  • Podelite poruku ili tekst o Svetskom danu dijabetesa ovog novembra.
  • Promovišite Svetski dan dijabetesa onlajn
  • Promovišite kampanju na društvenim medijima – lajkujte, delite i retvitujte. Koristite Instagram filter. Promovišite kampanju na svojoj veb stranici ili putem društvenih medija. Napravite selfi u plavom krugu i podelite ga na kanalima društvenih medija.
  • Vežbajte u plavom

Redovna fizička aktivnost je važan deo upravljanja dijabetesom i smanjenja rizika od tipa 2 dijabetesa. Bilo u zatvorenom ili na otvorenom, svaki korak je važan za očuvanje zdravlja. Ako su aktivnosti na otvorenom u vašoj zajednici ograničene, šetajte ili vežbajte kod kuće ili na radnom mestu. Ohrabrite svoje prijatelje, porodicu i kolege da povećaju nivo fizičke aktivnosti u skladu sa preporukama!

  • Promovišite plavi krug
Nosite plavo za dijabetes. Nosite plavu narukvicu. Predložite predstavnicima vaše zajednice da nosi plavi krug. Osvetlite plavom bojom vaš dom ili radno mesto.
Učestvujte u aktivnostima Udruženja za borbu protiv dijabetesa.
Procenite svoje znanje o dijabetesu pomoću našeg on-lajn testa. Upoznajte se sa dijabetesom uz pomoć zdravstveno promotivnog materijala. Možete popuniti i Upitnik procene rizika za obolevanje od dijabetesa tip 2.


Više o dijabetesu

 

Izvor:

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju