Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PRAVILNA ISHRANA

30.11.2022

NAZIV EDUKACIJE

PRAVILNA ISHRANA

VRSTA EDUKACIJE

Elektronski test www.apps.izjzv.org.rs/moodle

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Mr sci. med. Dragana Balać

AUTOR TESTA

Mr sci. med. Dragana Balać

Prof. dr Jelena Bjelanović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-688/2022-01 od 14.11.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

5

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju