Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


MOGUĆNOST UPOTREBE JEFTINIH SENZORA „LOW COST SENSOR“ U SVRHU PRAĆENJA KVALITETA VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE I PROCENE UTICAJA NA ZDRAVLJE

26.11.2022

NAZIV EDUKACIJE

MOGUĆNOST UPOTREBE JEFTINIH SENZORA „LOW COST SENSOR U SVRHU PRAĆENJA KVALITETA VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE I PROCENE UTICAJA NA ZDRAVLJE

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Nataša Dragić

PREDAVAČI

Doc. dr Nataša Dragić

Živojin Lalović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-688/2022-01 od 14.11.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdr.tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

-

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju