Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZNAČAJ IZBORA METODA ZA PRAĆENJE POJEDINIH ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE U SVRHU ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA

24.11.2022

NAZIV EDUKACIJE

ZNAČAJ IZBORA METODA ZA PRAĆENJE POJEDINIH ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE U SVRHU ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Radmila Velicki

PREDAVAČI

Doc. dr Radmila Velicki

Doc. dr Nataša Dragić

Milan Jovanović

Igor Červenka

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-688/2022-01 od 14.11.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

-


NAZIV EDUKACIJE

UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA PUTEM ZDRAVSTVENO-PROMOTIVNIH KAMPANJA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Dušan Čanković

PREDAVAČI

Prof. dr Dušan Čanković

Doc. dr Snežana Ukropina

Dr Siniša Đekić

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-475/2022-01 od 15.08.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, stomatolozi, biohemičari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

7.09.2022.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju