NOVOSTIAKTUELNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U AP VOJVODINI I GRADU NOVOM SADU

03.02.2023

U toku jučerašnjeg dana laboratorijski je potvrđen slučaj malih boginja kod nevakcinisanog deteta uzrasta od 9 godina.

Više »

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 03.02.2023. GODINE

03.02.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 02.02.2023. GODINE

02.02.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE PRUŽA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE, KOJE NISU OBUHVAĆENE ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

02.02.2023

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 25/2019) i člana 19. stav 1. tačka 8. Statuta Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Vojvodine je na svojoj 13. sednici održanoj 31.01.2023. godine, doneo odluku o izmeni cenovnika a koja stupa na snagu od 10.02.2023. godine.

Više »

4. februar, Svetski dan borbe protiv raka

02.02.2023
Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Međunarodno udruženje za borbu protiv raka ove godine je pokrenulo novu trogodišnju kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka u kojoj se okupljaju pojedinci, organizacije i vlade širom sveta u cilju smanjenja nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.

Više »

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 31.01.2023. GODINE

31.01.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

Izveštaj o sentinelnom nadzoru nad gripom

Više »

Lokalni indeks kvaliteta vazduha za Grad Novi Sad - podaci nisu verifikovani i potvrđeni

Mapa mernih mesta za prikaz IKV NS u realnom vremenu.

Više »


Korisne aplikacije

Vaše zdravlje je naš prioritet

Institut za javno zdravlje Vojvodine, pruža preventivne zdravstvene usluge građanima, promoviše zdravlje stanovništva, obrazuje studente u oblasti preventivnih grana medicine i postiže zavidne naučne rezultate čime se svrstava u red priznatih zdravstvenih ustanova i van granica naše zemlje. Više ...

RADNO VREME 06:30 – 20:00
RADNIM DANOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 8:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00

ZA TRUDNICE I LICA KOJA SE PRIPREMAJU ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU
U cilju izbegavanja kontakta sa drugim pacijentima preporučeno vreme za predaju uzoraka za virusološke i bakteriološke analize, kao i za preuzimanje rezultata je od
12.00-19.00 časova radnim danima, a subotom od 10.00-12.00 časova.

Na lični zahtev (iskazan prilikom predaje materijala) rezultate možete dobiti i putem pošte ili elektronske pošte.


CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 11:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00
SANITARNI PREGLEDI
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
Savetovalište za ishranu
Prijem materijala u biohemijskoj laboratoriji: 7:00 - 9:00
Rad sa pacijentima u Savetovalištu, radnim danom: 7:00 - 14.00
email :savetovaliste@izjzv.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 18:30
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00

SUBOTOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00

CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00
ČIME SE MI BAVIMO