Projekti i programiPROJEKAT “Podrška zavisnicima od psihoaktivnih supstanci (PAS) u vreme pandemije oboljenja kovid-19 u Novom Sadu“

01.02.2021

Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa Kliničkim centrom Vojvodine - Klinikom za psihijatriju je, u skladu sa ugovorenim obavezama sa Gradskom upravom za zdravstvo Grada Novog Sada, sproveo sve planirane aktivnosti vezane za realizaciju Projekta “Podrška zavisnicima od psihoaktivnih supstanci (PAS) u vreme pandemije oboljenja kovid-19 u Novom Sadu“ u 2020. godini.

 

Cilj projekta bio je pružanje podrške zavisnicima od psihoaktivnih supstanci putem povećanja dostupnosti zdravstvenih informacija i usluga za vreme epidemije oboljenja kovid-19 u Novom Sadu.

U okviru Projekta izrađena je internet stranica „KOVID-19 i PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS)“, na koju je postavljen PHQ-9 upitnik za samoprocenu depresije kao i odgovori na 12 pitanja koja su raspoređena u 4 celine:

POVEĆALI STE UNOS PAS?

 • „Stres usled pandemije me navodi da uzimam alkohol ili ponovo koristim droge. Šta mogu da uradim?“

              ZAVISITE OD NEKE PAS?  

 • Da li sam pod većim rizikom da obolim od kovid-19 ako koristim droge?“
 • „Gde oboleli od bolesti zavisnosti mogu da se testiraju na kovid-19?“
 • „Gde oboleli od bolesti zavisnosti mogu da se testiraju na HIV, hepatitise i SPI u toku pandemije kovid-19?“
 • „Koristim droge i želim da potražim pomoć, ali se bojim da ne dobijem kovid-19. Šta mogu da uradim?“
 • Još uvek uzimam droge. Kako mogu da smanjim rizik od kovid-19?“
 • Da li su pacijenti koji koriste droge ili imaju neki drugi poremećaj zavisnosti pod većim rizikom za kovid-19?“

             PODRŠKA STE NEKOM SA PROBLEMOM UNOSA PAS?

 • „Šta da radim ukoliko imam kovid-19, a nemam pristup suspstitucionoj terapiji?“
 • „Preporuke su da se ne osamljujem, ali i da držim socijalnu distancu. Šta mogu da uradim?“

             LEČITE NEKOG SA PROBLEMOM UNOSA PAS?

 • Zabrinut/-a sam da moj pacijent uzima više alkohola ili droge za vreme pandemije. Šta im mogu ponuditi?
 • „Da li još uvek mogu dati nalokson ako se pacijent „overdozirao“ opioidima bez povećanja sopstvenog rizika od kovid-19?“
 • Moj pacijent je izgubio pristup svom programu odvikavanja. Šta ja mogu da uradim?

Link ka sajtu 

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju