Projekti i programiProjekat: „Kaži kako se osećaš! Razvijanje emocionalnih veština kod dece“

25.01.2019

Institut za javno zdravlje Vojvodine realizovao je projekat „Kaži kako se osećaš! Razvijanje emocionalnih veština kod dece u 2018. godini – 1. i 2. deo pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

U okviru projekta pripremljen je priručnik za edukatore „Kaži kako se osećaš!“ Program za razvijanje emocionalnih veština kod dece u okviru redovnih školskih predmeta“ čiji su autori psiholozi prof. dr Jelica Petrović, dr Jovana Trbojević i Dragica Jovišević.

 


 

Priručnik je namenjen pre svega nastavnicima razredne nastave koji žele da kroz svakodnevne školske aktivnosti, u okviru redovnih predmeta, unapređuju i emocionalne veštine učenika. Predložene aktivnosti vrlo lako mogu da se primene i na vannastavni kontekst, te priručnik može da bude zanimljiv svim edukatorima koji rade sa decom.

U prvom delu priručnika nalazi se kratki teorijski osvrt na pojmove mentalnog zdravlja, mentalno zdrave škole, kao i koncepta emocionalne kompetencije koja predstavlja osnov predloženog programa.

Nakon toga, čitaoci će moći da se upoznaju sa predlozima različitih vežbi za razvijanje emocionalnih veština kod dece koje su razvrstane prema predmetima koji se izučavaju u drugom razredu osnovne škole (srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzička kultura, fizička kultura, svet oko nas).

Pored priručnika, urađen je i reprint dva zdravstveno-vaspitna sredstva:

radnog lista „Priča o osećanjima“ namenjenog učenicima nižih razreda osnovnih škola. U njemu se obrađuju teme prepoznavanja i imenovanja emocija i pogodan je za rad u školi. Ovaj radni list pruža mogućnost različitih modaliteta upotrebe: dete može samostalno da popunjava, docrtava, boji određene stranice radnog lista, radi jednostavnije vežbe; u školi, ali i u vannastavnom kontekstu, nastavnici razredne nastave, pedagozi i psiholozi, mogu da organizuju aktivniji i detaljniji rad, prilikom čega je efekat na razvijanje emocionalnih veština mnogo veći.

 

Brošura „Emocionalne avanture naše dece“ namenjena je roditeljima učenika drugih razreda osnovnih škola, a obuhvata teme koje se tiču razumevanja emocija kod dece i služi  kao izvesni vodič za uspešno obavljanje roditeljskog zadatka socijalizacije emocija kod dece.

 

 

 

 

Priručnik, radni list i brošura će biti distribuirani svim osnovnim školama u Novom Sadu, ustanovama zdarvstvene i socijalne zaštite, kao i organizacijama koje sprovode radionice sa decom.

Elektronske verzije moguće je preuzeti na sledećim linkovima:

- Priručnik “Kaži kako se osećaš! Program za razvijanje emocionalnih veština kod dece u okviru redovnih školskih predmeta“

- Radni list “Priča o osećanjima”

- Brošura za roditelje “Emocionalne avanture naše dece”

 

Takođe, 14. decembra 2018. godine u ŠOSO „Milan Petrović“ održan je seminar pod nazivom „Kaži kako se osećaš – Razvijanje emocionalnih veština kod dece u okviru redovnih školskih predmeta“. Seminar je pohađalo 48 nastavnika razredne nastave novosadskih osnovnih škola. Na seminaru je obrađen teorijski koncept emocionalne kompetencije kod dece, a u praktičnom delu razgovaralo se o mogućnostima razvijanja emocionalnih veština dece u okviru redovnih školskih predmeta.


 

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju