Projekti i programiNagradni konkurs za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju

01.09.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine i OPENS organizuju: 

 

Nagradni konkurs za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju.

 

Konkurs je namenjen svim novinarima i novinarkama koji/-e žive i rade na teritoriji Srbije i predstavlja značajan deo programa Festivala mentalnog zdravlja.

 

Mediji imaju važnu ulogu u formiranju i podizanju društvene svesti o problemima mentalnog zdravlja kroz način izveštavanja o njima. Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju ima za cilj da promoviše adekvatno, nesenzacionalističko i etičko izveštavanje kao i da podstakne unapređenje medijskog praćenja tema važnih za dobrobit i mentalno zdravlje stanovništva.

 

Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju se dodeljuje od  2021. godine, u sklopu Festivala mentalnog zdravlja, koji se održava od 10. do 20. oktobra na više lokacija u Novom Sadu i onlajn. Ovogodišnja tema Festivala je Mentalno zdravlje i kultura, a naglasak je na uticaju različitih aspekata kulture na mentalno zdravlje i blagostanje.

 

U okviru opšte teme Festivala - Mentalno zdravlje i kultura, nastoji i da se odgovori na potrebe ljudi da kultura u društvu oblikuje prostor za razgovor o mentalnom zdravlju. Važan deo te kulture su mediji, koji često na stereotipan i štetan način izveštavaju o problemima mentalnog zdravlja. Ovim konkursom želimo da osvetlimo etičku, profesionalnu kulturu izveštavanja o mentalnom zdravlju.

Jedan deo konkursa će biti posvećen izveštavanju o mentalnom zdravlju mladih, kao posebno ranjivoj grupi, često stigmatizovanoj u medijima.

 

Pozivamo novinare i novinarke da učestvuju u konkursu i pošalju radove u kojima izveštavaju o mentalnom zdravlju.

 

Teme izveštavanja mogu pokrivati aktuelne događaje koji su povezani sa mentalnim zdravljem i/ili mentalnim zdravljem mladih: društvene ili lične izazove kad je u pitanju mentalno zdravlje, uticaj kulturoloških normi na mentalno zdravlje, izveštavanje o potrebama osoba sa problemima mentalnog zdravlja, izveštavanje o društvenoj kulturi, procesima, praksama kada je u pitanju mentalno zdravlje i druge teme koje odgovaraju na temu mentalnog zdravlja.

 

Uslovi konkursa:

 

Radovi moraju biti objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja, u periodu od 1. septembra 2021. godine do isteka konkursa 30. septembra 2022. Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari i novinarke, koji/-e žive i rade na teritoriji Srbije.

 

Kako se prijaviti?

 

Na konkurs sa jednim radom se može prijaviti jedan autor/-ka ili grupa autora/-ki u 3 kategorije:

  1. Štampani/onlajn mediji

  2. TV prilog

  3. Radio prilog ili podcast

 

Autori/-ke se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske forme koja se nalazi OVDE ili popunjavanjem obrasca koji se nalazi na kraju teksta. Autori i autorke radova koji su objavljeni samo u štampanim medijima, mogu da pošalju skenirani rad u pdf formatu.

 

Novinarski radovi sa kojima se konkuriše moraju biti objavljeni u periodu od 01.09.2021. godine do datuma zaključenja konkursa.

 

Konkurs je otvoren od 1. do 30. septembra 2022. godine u ponoć.

 

Odluku o dodeli nagrade za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju će donositi stručni žiri, dok će posebnu nagradu za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju mladih dodeliti žiri sastavljen od strane mladih osoba koji su u svom radu ili životnom iskustvu bili usmereni ka zaštiti i promociji mentalnog zdravlja. 

 

Nagrade su simboličnog karaktera i biće dodeljene na ceremoniji tokom 7. Festivala mentalnog zdravlja.

 

Za sva dodatna pitanja možete pisati na e-mail: festival.mentalnogzdravlja@gmail.com.

 

Konkurs je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada u okviru projekta "Svi zajedno za bolje mentalno zdravlje u Novom Sadu u 2022. godini" i Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada u okviru projekta “OPENS u niskom startu”.

 

Festival mentalnog zdravlja održava se od 2016. godine u Novom Sadu i okolini i uključuje saradnju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i ustanova i organizacija koje se bave unapređenjem i zaštitom mentalnog zdravlja. Tom prilikom se pokreću važne društvene teme, preispituje se položaj mentalnog zdravlja u društvu, a našim sugrađanima svih generacija nude se brojni besplatni psihološki i kreativni sadržaji.

 

Obrazac za prijavu.

 

 

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju