Projekti i programiOdržan seminar „Edukacija edukatora za rad sa decom na temu puberteta“

19.03.2018Stručnjaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine iz Centra za promociju zdravlja, organizovali su seminar pod nazivom «Edukacija edukatora za rad sa decom na temu puberteta“ 14. i 15. marta 2018. godine, koji je namenjen nastavnicima razredne nastave četvrtih razreda osnovne škole i stručnim saradnicima (pedagozima i psiholozima).

Pozivu Instituta odazvale su se 21 osnovna škola iz Novog Sada, a edukaciji je prisustvovalo 40 nastavnika i stručnih saradnika.

U kreativnoj i aktivnoj atmosferi, učesnici su se upoznali sa fiziološkim i psiho-socijalnim promenama u pubertetu i adolescenciji, a predstavljene su i tehnike rada sa decom na ovu temu uz upotrebu zdravstveno-vaspitnog sredstva „Moje telo“.

Tom prilikom, učesnici su preuzeli zdravstveno vaspitno sredstvo „Moje telo“ za svoje škole, kao i kurikulum radionica sa teorijskim prilogom.

Na taj način, novosadskim osnovcima biće omogućeno da se na kreativan i interaktivan način  pripreme za ovo važno životno razdoblje.

Elektronsku verziju zdravstveno-vaspitnog sredstva „Moje telo“ i uputstvo za korišćenje možete preuzeti na sledećoj adresi:

- šema tela dečak,

- šema tela devojčica,

- pravila radioničkog rada,

- promene u pubertetu i

- uputstvo za korišćenje sa kurikulumom radionica.

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju