Kampanje„BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI! ZDRAVA I SREĆNA 2017. GODINA!“ EDUKATIVNI KALENDAR ZA DECU

07.02.2017
Kalendar

Projekat Edukativni kalendar za decu za 2017. godinu“ podrazumevao je izradu edukativnog kalendara namenjenog deci uzrasta od 6 do 10 godina na temu pravilnog korišćenja zdravstvene službe. Od 2004. godine Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV), pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, sprovodi projekte u okviru kojih priprema štampano zdravstveno-vaspitno sredstvo – zidni, edukativni, kalendar za decu uzrasta 6-10 godina, na različite teme očuvanja i unapređenja zdravlja. Edukacija zdravstvenih radnika, prevashodno zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece i mladih, te zaposlenih u obrazovanju koji rade sa ciljnom grupom dece, sastavni je deo ovih aktivnosti.

Za 2017. godinu odabrana tema edukativnog kalendara je „pravilno korišćenje zdravstvene službe“, čije unapređenje predstavlja treći opšti cilj zdravstvenog vaspitanja (prema Komitetu eksperata SZO).

       U izradi sadržaja kalendara učestvovali su timovi iz Centra za promociju zdravlja, Centra za analizu planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, kao i Centra za kontrolu i prevenciju volesti IZJZV (spisak referentne literature dat je u Prilogu !).

       Sadržaj kalendara je obuhvatio sledeće teme:

1) „Antibiotici ne leče virusne prehlade“ - značaj i opis pripreme i postupka uzimanja brisa grla i nosa; upozorenje da kada se lek-antibiotik ne uzima pravilno bakterije postaju otporne na njega; objašnjenje razlike između prehlada koje izazivaju virusi i bakterije; način lečenja virusnih prehlada, sa preporukama o osnovnim merama higijensko-dijetetskog režima.

2) „Pedijatar je tvoj ‘prvi izabrani lekar’ “ – objašnjenje uloge pedijatra u domu zdravlja (praćenje rasta i razvoja, vakcinacija, propisivanje lekova, upućivanje na dalje pretrage i lečenje, davanje opravdanja za izostanke iz škole i potvrda za odlazak na rekreativnu nastavu i ekskurzije, savetovanje...); opis izgleda ambulante, instrumenata koji se koriste prilikom pregleda itd.

3) „Stomatolog je tvoj ‘drugi izabrani lekar’ “ – kroz stihove je opisana uloga dečijeg stomatologa, značaj redovnog odlaska na preventivne stomatološke preglede, objašnjenje šta je karijes, postupak održavanja oralne higijene, hrana koja štiti od karijesa, izgled instrumenata, čemu služi „zubni aparat“...

4) „Internet nije lekar a računar nije samo igračka“ – ukazivanje da se informacije o zdravlju ne dobijaju nasumičnim pretraživanjem interneta; upućivanje na racenzirane izvore informacija na internet stranicama zdravstvenih ustanova ili druge na koje im ukažu u školi ili roditelji. Isticanje preporuke da se dnevno ne koristi računar duže od 1 čas u svrhu zabave, kao i tri osnovne preporuke za bezbedno korišćenje interneta sa portala www.kliknibezbedno.rs.

5) „Vakcine – bolje sprečiti nego lečiti“ – objašnjenje šta su vakcine, od koliko zaraznih bolesti štite, značaj čuvanja „vakcinalnog kartona“, objašnjenje različitih prilika u kojima se ljudi dodatno vakcinišu; naglašavanje da su vakcinacija i čista pijaća voda dve mere koje su doprinele da danas ljudi žive znatno duže nego u prošlosti.

6) „Lekovi leče – ali ih deca ne uzimaju sama!“ – naglašavanje značaja da se lekovi dobijaju na recept od izabranog lekara u apoteci; ilustrovanje i objašnjenje koji lekovi i medicinska sredstva se mogu nabaviti u apoteci bez recepta; objašnjenje šta radi farmaceut, načina čuvanja lekova u kući i da ih deca nikada sama ne uzimaju.

7) „Šta je hitna medicinska pomoć?“ – objašnjenje šta predstavlja hitnu medicnsku pomoć (HMP), ko je pruža, koji je pozivni broj, kako izgleda znak a kako kola HMP, kada se koristi i kada deca mogu pozvati ovaj broj.

8) „Preventivni (sistematski) pregledi“ – objašnjenje da se kod lekara ne ide samo kada su deca (i odrasli) bolesni nego i kada su zdravi (da bi: pratili rast i razvoj, utvrdili stanje zdravlja, potrebu za vakcinacijom, rano otkrili bolesti i smetnje, na vreme počeli sa lečenjem i oporavkom, otkrili štetne životne navike  deteta i porodice i rizike iz okoline, dobili korisne savete o čuvanju zdravlja); objašnjenje kada se rade sistematski pregledi, gde i ko ih sprovodi i šta ako se otkrije poremećaj zdravlja.

9) „Ponašanje u čekaonici zdravstvene ustanove“ – objašnjenje ponašanja u čekaonici, šta se u njoj može raditi i kako se koriste zdravstveno-vaspitna sredstva.

10) „Šta je to bolnica?“ – objašnjenje zašto ponekad deca odlaze u bolnicu, šta se u bolnici radi, ko pregleda decu, kakvi aparati postoje, šta radi hirurg a šta anesteziolog, objašnjenje akcija „Bolnica za medvediće“ i „Lekari-klovnovi“.

11) „Dokumenta koja su nam važna u zdravstvenim ustanovama“ – objašnjenje šta su zdravstveni karton, zdravstvena knjižica/kartica, otpusna lista istorije bolesti i lični karton o izvršenim imunizacijama (tzv. „vakcinalni karton“), kako se koriste i čuvaju.

12) „Psiholog je tvoj prijatelj... i u zdravlju i u tegobama“ – objašnjenje čime se psiholog bavi (učenje prepoznavanja osećanja i njihove kontrole, nošenje sa problemima, suočavanje sa novim ili teškim situacijama, unapređenje učenja i koncentracije, unapređenje odnosa sa vršnjacima, roditeljima i nastavnicima...); na koji način i gde rade psiholozi i kada im se obraćamo.

 Na poleđini naslovne strane nalazi se objašnjenje za društvenu igru koja omogućava proveru znanja koja su učenici stekli tokom upotrebe kalendara.

 

Edukativni kalendar za decu možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.izjzv.org.rs/uploads/kalendari_zdravlja

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju