KampanjeEvropska nedelja imunizacije 26.4.-2.5.2021. godine

27.04.2021

Evropska nedelja imunizacije (ENI) promoviše suštinsku poruku da je imunizacija od vitalnog značaja za sprečavanje bolesti i zaštitu života. Slogan: „Spreči. Zaštiti. Imunizuj.“ - prenosi ovu poruku širom regiona.

nedelja_imunizaicje

 

Cilj ENI je da se poveća obuhvat vakcinacijom, podizanjem svesti o značaju imunizacije među roditeljima i starateljima dece, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i medijima.

 

Evropska kancelarija SZO za Evropu vodi i koordinira Evropsku nedelju imunizacije (ENI), a sve države članice u evropskom regionu SZO su pozvane da učestvuju. Regionalni i nacionalni partneri, uključujući Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), podržavaju njeno sprovođenje. ENI dobija podršku na nacionalnim nivoima, uključujući ministre, ambasadore i druge ugledne pristalice. Na regionalnom nivou, inicijativa ima podršku Njenog Kraljevskog Visočanstva Prestolonaslednice Marije Danske.

 

Evropska nedelja imunizacije se organizuje zajedno sa drugim regionalnim inicijativama SZO i Svetskom nedeljom imunizacije, koja se odvija u istom periodu.

 

Ključne poruke 2021. godine

 • Vakcinacija protiv COVID-19 je osnovni alat koji nam pomaže da zaustavimo pandemiju, ali niko nije bezbedan dok svi nisu bezbedni.
 • Pandemija COVID-19 pokazala je važnost imunizacije; iskoristimo u potpunosti potencijalnu korist postojećih vakcina.
 • Osnovne usluge rutinske, obavezne vakcinacije dece, moraju se održavati čak i tokom pandemije; svako dete ima pravo na zdravo detinjstvo:
 • Budite svakodnevni heroj; vakcinišite se za sebe, porodicu i zajednicu.
 • Imunizacija je kamen temeljac evropskog programa rada.
 • Imunizacija u svim fazama života je osnovni deo inicijative „Ujedinjene akcije za bolje zdravlje u Evropi“.
 • Oni koji se suočavaju sa preprekama u vakcinaciji često su i oni koji trpe najozbiljnije posledice bolesti.

 

Zemlje širom evropskog regiona SZO istaknuće mnoge načine na koje imunizacija doprinosi zdravlju i blagostanju, pomažući da se:

 • spreče bolesti koje detetu mogu oduzeti život ili trajno uticati na njegovu budućnost,
 • podrže zdrave porodice i zdravo starenje,
 • spreči nekoliko oblika raka i
 • smanji opasnost od antimikrobne rezistencije.

 

Informišite se više o vakcinaciji protiv COVID-19: http://www.izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=3-15-2324

 

Prijavite se na vakcinaciju putem e-Uprave: https://euprava.gov.rs/usluge/6224 ili telefonom na 0800 222 334, ponedeljak – petak, 8:00-20:00 časova.

 

U Srbiji je na dan 22.4.2021. godine ukupno dato 3.176.769 doza vakcine protiv COVID-19, od toga revakcinacija: 1.284.370.

Informišite se više o obaveznoj vakcinaciji dece: http://izjzv.org.rs/app/vakcine/

 

Na internet stranici:

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/04/european-immunization-week-2021/news/news/2021/03/serbias-covid-19-vaccination-campaign-off-to-a-strong-start

 1. marta objavljen je tekst o iskustvima Srbije u kampanji vakcinacije protiv COVID-19:

 

„SRPSKA KAMPANJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19 KRENULA JE SNAŽNO...

 

U Srbiji je više od milion ljudi ili više od 13% stanovništva zemlje vakcinisano protiv virusa odgovornog za COVID-19 (do 11.3.2021). Ovaj rani uspeh daje snažne temelje za širu kampanju u populaciji, koja tek dolazi.

SZO radi sa zemljama u evropskom regionu na jačanju njihovih kapaciteta za pokretanje masovnih kampanja vakcinacije protiv COVID-19. To uključuje uspostavljanje zakonskog okvira, okvira za upravljanje podacima i logistiku za primenu vakcina, kao i jačanje kapaciteta održavanja hladnog lanca i komunikacija. Obuka i podrška zdravstvenim radnicima za isporuku novih vakcina i angažovanje javnosti oko prihvatanja, takođe su od vitalnog značaja.

U Srbiji je SZO pružila Nacionalnoj savetodavnoj tehničkoj grupi za imunizaciju podršku u razvoju plana vakcinacije i njegove primene. Pored toga, preporuke SZO integrisane su u nacionalni plan vakcinacije.

 

Vakcinisanje radnika na prvim linijama fronta

SZO je pozvala da vakcinacija zdravstvenih radnika i drugih osetljivih grupa započne u svim zemljama širom sveta u prvih 100 dana ove godine. Vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji započela je decembra 2020. godine, za osoblje koje radi u bolnicama i u kovid-ambulantama domova zdravlja.

Dr Raspopović, radnik na „liniji kovid-fronta“ u Kliničkom centru Zemun, Beograd, lečio je pacijente sa COVID-19 od marta 2020. godine i bio je jedan od prvih zdravstvenih radnika koji je dobio vakcinu. Naglasio je da je primanje vakcine njegova „dužnost“ kao zdravstvenog radnika: „Dobijanje vakcine bila je moja dužnost prema pacijentima, ali i prema kolegama i porodici. Radeći ovo, štitim njih i sebe. Nadam se da ću primanjem vakcine poslati poruku drugima da je to jedini način da se zaustavi pandemija ”.

 

Obezbeđivanje lakog pristupa

Da bi se došlo do što većeg broja ljudi u početnim ciljnim populacijama, vakcinacija je dostupna ne samo u zdravstvenim ustanovama, već i na javnim mestima u Beogradu i drugim velikim gradovima. Pomoću mobilnih jedinica dosežu se stariji građani i osobe sa invaliditetom. Elektronski sistem beleži i prati podatke tokom čitavog procesa vakcinacije: od izraza spremnosti da se vakciniše, do izdavanja sertifikata nakon vakcinacije. Za one koji nemaju pristup Internetu, uspostavljena je informativna telefonska linija COVID-19, na kojoj pacijenti mogu dobiti sve relevantne informacije i smernice u vezi sa COVID-19.

 

Sve veće prihvatanje i obuhvat

Omogućavanje lakog pristupa vakcinaciji nije dovoljno da bi se postigao visok obuhvat, ako se ljudi ne slože sa vakcinacijom. Prepoznajući važnu ulogu koju ciljana komunikacija igra u izgradnji poverenja, SZO je podržala Srbiju u prikupljanju podataka o percepcijama i stavovima javnosti prema vakcinama i vakcinaciji protiv COVID-19.

Sprovedena su dva kruga bihejvioralnih istraživanja po metodologiji SZO o COVID-19, u decembru 2020. godine i februaru 2021. godine. Rezultati istraživanja pokazuju da je prihvatanje vakcina poraslo za 9% od decembra 2020. godine.

Podaci prikupljeni anketom o uvidima u ponašanja doprineli su prilagođavanju strategije komunikacije i akcionog plana vakcinacije protiv COVID-19, kako bi se odgovorilo na potrebe i brige ljudi. Da bi razvili strategiju, srpske državne vlasti udružile su snage sa 3 agencije Ujedinjenih nacija - SZO, Dečjim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ciljana komunikacija je presudna kako bi se osiguralo da se odgovori na zabrinutost javnosti, da se smanji kolebljivost ka vakcinaciji i da se upravlja potražnjom za vakcinom, tako da se dovoljan broj ljudi vakciniše. Ovo će doprineti suzbijanju COVID-19 u zemlji i smanjenju njegovog tereta na zdravstveni sistem i društvo u celini.

Vlada je započela sprovođenje kampanje za komunikaciju o riziku i angažovanju zajednice, fokusirajući se na veću stopu kolebanja među određenim grupama stanovništva i moguće prepreke vakcinaciji. Državna kancelarija SZO u Srbiji nastaviće da pomaže nacionalnim partnerima u svim aspektima uvođenja vakcinacije protiv COVID-19 u zemlji.“

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju