KampanjeUDRUŽENO ZA DOBROBIT MLADIH

24.05.2023

Povodom Evropske nedelje javnog zdravlja, Institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa EUINFO point Novi Sad, organizovao je „onlajn“ okrugli sto "Mentalno zdravlje učenika - Kako zajedno možemo da pomognemo školama? za stručne saradnike iz osnovnih i srednjih škola, kao i iz civilnog sektora. Tokom izuzetno posećenog susreta istaknuto je da je u trenucima krize kroz koje ovo društvo prolazi izrazito važno da se stručnjaci i sektori (ustanove i udruženja građana) povežu i deluju udruženo.

Svrha okruglog stola bila je da se sagledaju resursi za unapređenje mentalnog zdravlja učenika i učenica, a koji postoje u zajednici i mogu koristiti školama, te da stručni saradnici iz škola i civilnog sektora razmene resurse i primere dobre prakse.

Učesnici okruglog stola naveli su raznovrsne primere dobre prakse poput dobrog postupanja škole u slučaju nasilja, primene koncepta pozitivnog obrazovanja u školama, važnosti vaspitne uloge škole, humanističke sekcije u osnovnoj školi koja podstiče volontarizam i radi na međusobnoj podršci učenika. Kao značajan način komunikacije sa učenicima prepoznata je i vršnjačka edukacija u oblasti mentalnog zdravlja, te su se sagovornici podsetili i nekadašnjih primera foruma za zdravlje za roditelje i učenike.

Osnovni zaključak okruglog stola je da je neophodno da predstavljeni primeri dobre prakse  postanu deo sistemskog rešenja, a ne izraz entuzijazma pojedinaca.Takođe, razmenjene su informacije o postojećim resursima koji postoje za rad sa učenicima na temu mentalnog zdravlja, kao i izvori dodatne podrške mentalnom zdravlju učenika, a na koje i ovde podsećamo javnost:

 

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju