KampanjeJUN, NACIONALNI MESEC MENTALNOG ZDRAVLJA

01.06.2023

Mentalno zdravlje je deo opšteg zdravlja i definiše se kao “stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može da se nosi sa normalnim životnim stresom, može da radi produktivno i plodno i sposoban je da doprinosi zajednici” (Brlas S i Gulin M, 2010; SZO).

SZO globalno ističe da ‘nema zdravlja bez mentalnog zdravlja’.

Mentalno zdravlje je, stoga, i jedan od prioriteta javnog zdravlja, s obzirom na opterećenje koje mentalni poremećaji uzrokuju u zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom smislu, a u našoj zemlji se od 2022. godine mesec jun obeležava kao Nacionalni mesec mentalnog zdravlja.

Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i bolesti je sastavni deo Agende održivog razvoja usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 2015. godine, a jedan od ciljeva je da se do 2030. godine za trećinu smanji prevremeni mortalitet od hroničnih nezaraznih bolesti kroz prevenciju i terapiju, kao i promociju mentalnog zdravlja i blagostanja.

Promocija mentalnog zdravlja uključuje ‘akcije za jačanje političkog okruženja i korišćenje strateške komunikacije za izgradnju mreža, angažovanje zainteresovanih strana, povećanu pismenost o mentalnom zdravlju i promenu ponašanja.’ 

 

Institut za javno zdravlje Vojvodine povodom Nacionalnog meseca mentalnog zdravlja:

 

1) Podseća na internet stranice sa dodatnim resursima u oblasti promocije mentalnog zdravlja:

 • Internet stranica Programskog zadatka "Unapređenje mentalnog zdravlja porodice - Podrška od samog početka", namenjen osnaživanju mentalnog zdravlja porodice od momenta formiranja partnerskog odnosa i odluke o zajedničkom životu, preko planiranja roditeljstva i životnih događaja i izazova koji mogu da prate taj period, kao i roditeljskoj podršci razvojnim zadacima dece predškolskog i školskog uzrasta: https://izjzv.org.rs/app/podrska_od_samog_pocetka/
 • Mentalno zdravlje:

https://izjzv.org.rs/app/preuzimanje/Mentalno_zdravlje.zip

 • Podrska od samog pocetka brošure:

https://izjzv.org.rs/app/preuzimanje/Podrska_od_samog_pocetka_brosure.zip

 • Prevencija mentalnih poremećaja:

https://izjzv.org.rs/app/preuzimanje/Prevencija_mentalnih_poremecaja.zip

i https://www.instagram.com/festivalmentalnogzdravlja/?hl=en

 

2) Obeležava 2. jun – Svetski dan mentalno uslovljenih poremećaja u ishrani ukazivanjem na definicije ovih poremećaja i mogućnosti tretmana u okviru Savetovališta Odseka za pravilnu ishranu i promociju zdravih stilova života http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-3700 ; zakazivanje na telefone: 4897 - 879 i 4897 – 873 ili putem e-mail-a: savetovaliste@izjzv.org.rs.

 

3) Obeležava 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Resurse IZJZV na ovu temu možete naći na:

 • Internet stranica „Ni 1, ni 2, a nikako 5“, namenjena informisanju mladih o opasnostima od visokorizične upotrebe alkohola http://izjzv.org.rs/app/ni1ni2anikako5/
 • Internet stranica „Bolesti zavisnosti se mogu sprečiti i one se efikasno leče“, namenjena podršci roditeljima u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti: 

https://www.izjzv.org.rs/app/prevencija_PAS_za_roditelje/

 • Internet stranica ka prezentacijama na temu prevencije bolesti zavisnosti, namenjene roditeljima

http://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/RODITELJI/

 • Internet stranica ka prezentacijama na temu prevencije bolesti zavisnosti namenjena 

učenicima uzrasta 13-15 godina: 

https://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/UCENICI/

 • Internet stranica ka prezentacijama na temu prevencije bolesti zavisnosti, namenjena

nastavnicima i profesorima učenika osnovnih i srednjih škola:

https://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/NASTAVNICI/

 • Link ka filmu "Supstancu na distancu", na temu prevencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, namenjenučenicima uzrasta 13-18 godina:

https://www.youtube.com/watch?v=Tdhd2eit1ys

 

4) Raspisivanje likovnog konkursa za zajednički rad za vrtiće i niže razrede osnovne škole na temu „Šta se sve može kad se male ruke slože?“, u toku treće nedelje juna.

 

5) Najavljuje temu i slogan 8. Festivala mentalnog zdravlja (10-20. oktobra 2023. godine): “EMPATIJA”, kojim Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa timovima iz Novog Sada i još 4 grada (Subotica, Sombor, Kragujevac i Zrenjanin) i ove godine popularizuje skladne, solidarne i humane odnose među ljudima i značajnu uloga zajednice u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja pojedinca, te zalaganje za ravnopravno društvo, stvarajući prilike da desetine ustanova i udruženja građana omoguće stanovništvu da besplatno iskuse različite programe u oblasti promocije mentalnog zdravlja.

 

5) Ukazuje na dobrobit međusektorske i interdisciplinarne saradnje u oblasti promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja:

 • koordinišući Mrežu za bolje mentalno zdravlje “Karika” i Organizacioni odbor 8. Festivala mentalnog zdravlja;
 • saradnjom u okviru “Sazvežđa podrške – Pričajmo (k)od kuće” – mreže savetovališta koja funkcionišu na teritoriji Grada Novog Sada;
 • učestvujući u Organizacionom odboru Konferencije “Vidovi podrške mentalnom zdravlju mladih”, u organizaciji Omladinskog centra OPENS, 23.6.2023. godine;
 • učestvujući u inicijativama drugih ustanova, organizacija i privrednih subjekata na temu unapređenja mentalnog zdravlja (konferencija u organizaciji Centra za socijalni rad Grada Novog Sada; predavanja i radionice za zaposlene kompanije Toyo Tires na temu unapređenja mentalnog zdravlja, konstruktivne komunikacije, nošenja sa stresom i pravilne ishrane i dr).

 

6) Ukazuje na resurse drugih organizacija u oblasti promocije i zaštite mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja:

 

 

7) Usmerava sve kojima je potrebno savetovanje (mlade, roditelje kao i nastavno osoblje) na internet stranicu svejeok.rs osnovanu od strane UNICEF Srbija za pružanje besplatnih onlajn saveta nakon tragedije u maju:

 • UNICEF u saradnji sa NAcionalna DEčija Linija - NADEL pokrenuo je dodatne besplatne sesije online savetovanja:
 •  Svima kojima je potreban razgovor o tragičnim dešavanjima u našoj zemlji, uznemireni ste, bojite se ili imate osećanja i misli sa kojima vam je teško možete zakazati online savetovanje i razgovarati sa stučnjacima koji su specijalizovani za podršku tokom krize.
 • Online sesije možete zakazati preko sajta svejeok.rs a okviru kalendara ćete odabrati termin kada vama odgovara: OVDE
 • Savetnici dolaze iz savetodavnih servisa za decu i mlade (NADEL - SOS telefon za savetodavnu podršku i Savetovališta za mlade). Obučeni su i visoko profesionalni, a pre svega spremni da saslušaju i da pomognu. Više o savetnicima možete da pronađete OVDE.
 • Sve usluge koje pružamo preko platforme svejeok.rs uključujući i način i obradu podataka su usklađene sa zakonima republike Srbije i deljano su definisane u okviru Politike privatnosti.

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju